JPA INTAN Kalendar Latihan INTAN 2018

Jumlah Kursus : 291
Jumlah Kekerapan Kursus : 678

 
Carian melalui Kluster dan Kampus
:


Bil Jenis Kursus/Nama Kursus Kod Tarikh Kursus Kekerapan
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dis
Pengajian Dasar Awam dan Governan
1 Course on Utilizing Regulatory Impact Analysis (RIA) for Better Regulation Siri 1/2018 KPA0006

16 - 18

2
2 Kursus Masterclass in Public Policy Siri 1/2018 KPA0020

16 - 20

24 - 28

4
3 Kursus Masterclass on National Blue Ocean Shift (NBOS) Siri 2/2018 KPA0017

5 - 9

26 - 30

23 - 27

7 - 11

16 - 20

15 - 19

26 - 30

7
4 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB) Siri 1/2018 KPB0009

9 - 3

1
5 Kursus Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) : Teori dan Formulasi ke arah Lonjakan Prestasi Siri 1/2018 KPA0014

3 - 5

3 - 5

25 - 27

3
6 Modul 1 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Formulasi Dan Pembentukan Projek Siri 1/2018 KPB0021A

22 - 26

8 - 12

2
7 Modul 2 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Perancangan Projek Siri 1/2018 KPB0021B

5 - 9

13 - 17

2
8 Modul 3 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Pelaksanaan Dan Pemantauan Projek Siri 1/2018 KPB0021C

19 - 23

24 - 28

2
9 Modul 4 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Penilaian Projek Dan Govenan Dalam Projek Siri 1/2018 KPB0021D

5 - 9

15 - 19

2
Pengajian Ekonomi dan Kewangan Awam
1 Kursus Analisa Penyata Kewangan Syarikat (Siri 1) KFB001

14 - 16

22 - 24

2
2 Kursus Asas Kewangan Korporat Yang Berkesan (Siri 1) KFB002

24 - 26

26 - 28

2
3 Kursus Bajet Berasaskan Outcome (OBB) KFA0011

5 - 8

1
4 Kursus Corporate Directors Leadership and Integrity (CDLI) - Modul Audit and Monitoring (AM) KFA0032

17 - 17

1
5 Kursus Corporate Directors Leadership and Integrity (CDLI) - Modul Corporate Governance (CG) KFA0030

10 - 11

1
6 Kursus Corporate Directors Leadership and Integrity (CDLI) - Modul Internal Control (IC) KFA0031

18 - 18

1
7 Kursus Corporate Governance and Board Effectiveness (CGBE) KFA0033

10 - 11

31 - 1

2
8 Kursus Globalization and Economic Integration KFA0012

15 - 18

1
9 Kursus Memperkasa Pengurusan Perolehan Kerajaan Berasaskan Best Value For money KFA0025

6 - 9

1
10 Kursus Pengurusan Aset Alih Kerajaan: Risiko dan Kaitannya dengan Perakaunan Akruan KFA0017

1 - 4

1
11 Kursus Pengurusan Keusahawanan – Memahami Paradigma Perniagaan KFB0004

26 - 1

2 - 6

2
12 Kursus Pengurusan Kewangan Berasaskan Prestasi KFA0009

10 - 13

9 - 12

2
13 Kursus Pengurusan Kewangan Peribadi KFA 0010

22 - 24

1
14 Kursus Pengurusan Stor: Kearah Pembaziran Sifar KFA0021

13 - 16

1
15 Kursus Perakaunan Akruan ke Arah Penyata Kewangan yang Berintegriti (Siri 1) KFA0018

21 - 23

7 - 9

2
16 Kursus Sijil Pentauliahan Perolehan Kerajaan Asas KFB0007

9 - 19

16 - 26

6 - 16

3
17 Pengurusan Perniagaan dan Keusahawanan (Siri 2/2018) KFB0004

26 - 1

2 - 6

2
18 Senario Ekonomi: Persepsi dan Realiti Siri 1/2018 KFA0006 1
Kepimpinan dan Pembangunan Eksekutif
1 Advanced Leadership Development and Assessment Programme (A-LEAP) Siri 32, Bil. 1/2018 430008

5 - 9

2 - 6

2
2 Futures Thinking and Scenario Planning (FTSP) (Intermediate Level) 2018 KLA0037

14 - 16

3 - 5

2
3 Futures Thinking and Scenario Planning (FTSP) Workshop (Elementary Level) INTAN @ Putrajaya 2018 FLA0005

24 - 26

1
4 Futures Thinking and Scenario Planning (FTSP) Workshop (Elementary Level) No.1/2018 KLA0033

26 - 28

7 - 9

2
5 Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi 1.0 KLA 0023

27 - 29

1
6 Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi 2.0 KLA0034

27 - 1

1
7 Kursus Leadership Plus KLA0037

14 - 16

3 - 5

2
8 Kursus Pemikiran, Perancangan dan Pengurusan Strategik KLA 0021

17 - 19

1
9 PROGRAM DPA INTAN 2017 _GROUP 1_INTERNATIONAL RELATIONS AND SECURITY MODULE KEE10073

12 - 23

12 - 23

2
10 PROGRAM DPA INTAN 2017 _GROUP 2_MODUL PENGURUSAN SOSIAL DAN INFRASTUKTUR KEE10093

12 - 23

26 - 6

7 - 18

3
11 PROGRAM DPA INTAN 2017 _GROUP 3_INTERNATIONAL RELATIONS AND SECURITY MODULE KEE10073

12 - 23

12 - 23

2
12 PROGRAM DPA INTAN 2017 _GROUP 5_MODUL PENGURUSAN SOSIAL DAN INFRASTUKTUR KEE10093

12 - 23

26 - 6

7 - 18

3
13 PROGRAM DPA INTAN 2017_GROUP 1_PUBLIC ECONOMIC MANAGEMENT MODULE KEE10083

26 - 9

26 - 6

2
14 PROGRAM DPA INTAN 2017_GROUP 1_ MODUL PENGURUSAN KREATIVITI DAN INOVASI KEE10350

26 - 9

26 - 9

2
15 PROGRAM DPA INTAN 2017_GROUP 2_MODUL PENGURUSAN KEWANGAN AWAM KEE10033

1 - 12

12 - 23

2
16 PROGRAM DPA INTAN BIL.1 2018 _MODUL PENGURUSAN SOSIAL DAN INFRASTUKTUR KEE10093

12 - 23

26 - 6

7 - 18

3
17 PROGRAM DPA INTAN BIL.1 2018_GOVERNMENT ADMINISTRATION AND PUBLIC POLICY MANAGEMENT KEE10013

23 - 4

1
18 PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2017 _GROUP 1_ MODUL NEGARAKU KEE10330

5 - 9

5 - 9

5 - 9

30 - 4

30 - 4

5
19 PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2017 _GROUP 4_MODUL PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEE10023

15 - 26

1
20 PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2017 _GROUP 5_ MODUL NEGARAKU KEE10330

5 - 9

5 - 9

5 - 9

30 - 4

30 - 4

5
21 PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2017_GROUP 1_LEADERSHIP AND STRATEGIC MANAGEMENT MODULE KEE10053

12 - 23

12 - 23

2
22 PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2017_GROUP 3_MODUL PENGURUSAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI KEE10103

26 - 6

1
23 PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2017_GROUP 4_LEADERSHIP AND STRATEGIC MANAGEMENT MODULE KEE10053

12 - 23

12 - 23

2
24 PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2017_GROUP 5_RUBY1_ENGLISH PROFICIENCY FOR PUBLIC SECTOR EXECUTIVES KEE10063

8 - 19

8 - 19

2
Pembangunan Kepakaran
1 Bengkel Effective Training Design KXA0004

27 - 29

1
2 Bengkel Learning Needs Analysis KXA0001

24 - 26

18 - 20

2
3 Bengkel Train The Trainer KXA0002

5 - 9

9 - 13

2
4 Bengkel Train The Trainer Untuk Pegawai INTAN KXB0014

15 - 19

1
Pengajian Etika Profesional dan Integriti
1 ETOS Perkhidmatan Awam Bil.1/2018 KEA0039

6 - 8

13 - 15

28 - 30

3
2 Kursus Kaunseling Dalam Perkhidmatan Awam Tahap 1 Siri 1/2018 BZA0006

23 - 25

24 - 26

1
3 Kursus Kaunseling Dalam Perkhidmatan Awam Tahap 2 Siri 1/2018 KEA0022 1
4 Kursus Negaraku: Tanah Tumpah Darahku Siri 1/2018 KEA0038

10 - 12

3 - 5

31 - 2

18 - 20

13 - 15

6
5 Kursus Pemantapan Pengurusan Tatatertib Penjawat Awam KEA0029

9 - 11

1
6 KURSUS PENGURUSAN TATATERTIB: PERANAN KETUA JABATAN/ PENYELIA KEA0028

23 - 24

1
7 Kursus Profesionalisme Diri Unggul Bil. 1/2018 KEA0016

9 - 11

23 - 25

6 - 8

20 - 22

13 - 15

27 - 29

19
8 Kursus Profesionalisme Diri Unggul Bil. 11/2018 FEA0002

26 - 28

1
9 Kursus Profesionalisme Diri Unggul Bil. 2/2018 KEA0016

9 - 11

23 - 25

6 - 8

20 - 22

13 - 15

27 - 29

19
10 Kursus Psikologi Dan Minda Beretika Siri 1/2018 KEA0015

7 - 9

2
11 Kursus SMART Integriti KEA0024

16 - 18

3 - 5

2
12 Kursus Wasatiyyah dalam Pengurusan Organisasi Bil. 1/2018 KEA0040

6 - 8

1
13 Pemantapan Integriti Perkhidmatan Awam Bil.1/2018 KEA0030

23 - 24

2 - 3

2
Inovasi Teknologi Pengurusan (i-IMATEC)
1 Administering Microsoft SQL Server 2014 Databases KCA0112

13 - 17

1
2 Analyzing and Visualizing Data using Excel KCA0117

10 - 12

27 - 29

2
3 Business Continuity Management (BCM) Siri 1 KCA0103

7 - 8

14 - 15

2
4 CISCO Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching: Introduction to Networks KCA0005

23 - 27

6 - 10

2
5 Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching: Routing and Switching Essentials KCA0030

2 - 6

8 - 12

2
6 Dashboard Reporting KCA0098

4 - 6

1
7 Data Science For Big Data Analytics KCA0069

23 - 26

13 - 16

2
8 Data Science Fundamentals KCA0073

13 - 15

3 - 5

2
9 Effective Data Mining and Charting KCA0115

17 - 18

10 - 11

2
10 Excel Power Tools KCA0116

26 - 28

24 - 26

2
11 Fundamentals of Enterprise Architecture Siri 1 KCA0090

25 - 27

2
12 Integrating MS Office Applications for Efficient Productivity KCA0114

10 - 11

1
13 Internet Protocol Version 6 (IPv6) KCA0110

20 - 22

19 - 21

2
14 IT ESSENTIALS PART 1: PC TROUBLESHOOTING KCA0104

26 - 28

17 - 19

2
15 IT ESSENTIALS PART 2: NETWORKING AND SMART DEVICES KCA0105

24 - 26

28 - 30

2
16 IT ESSENTIALS PART 3: REFRESHER COURSE AND EXAMINATION KCA0106

26 - 28

19 - 21

2
17 Kursus Metodologi Pembangunan Pelan Strategik ICT (ISP) Siri 1 KCA0019

13 - 15

12 - 14

2
18 Maximizing PowerPivot Data Analysis KCA0108

13 - 15

16 - 18

2
19 MCSA: Developing MS SQL Server Databases with MS SQL Server 2014 (20464) KCA0094

13 - 17

1
20 Microsoft Office 2016: Tips and Tricks KCA0107

21 - 22

1
21 Microsoft Technology Associate (MTA) : Security Fundamentals Siri 1 KCA0079

20 - 22

6 - 8

16 - 18

3
22 Microsoft Technology Associate (MTA): Networking Fundamentals KCA0081

23 - 25

3 - 5

2
23 Microsoft Technology Associate (MTA): Cloud Fundamental KCA0111

2 - 4

1
24 Microsoft Windows 10: Installing and Configuring Windows 10 KCA0095

2 - 6

3 - 7

3
25 MTA: Database Administration Fundamentals (40364) KCA0109

2 - 4

1
26 Pembangunan Aplikasi Mobile : AppGen KCA0097

5 - 7

2 - 4

24 - 26

16 - 18

4
27 Pengurusan Kemudahan ICT dan Infrastruktur (Pengurusan Pusat Data: Pengoperasian) KCA0048

6 - 8

10 - 12

2
28 Pengurusan Perolehan dan Kontrak ICT Siri 1 KCA0017

23 - 26

1
29 Pengurusan Projek ICT Siri 1 KCA0027

10 - 12

2 - 4

2
30 Pengurusan Risiko ICT Siri 1 KCA0102

13 - 14

2 - 3

2
31 Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) : ISO/IEC 27001:2013 : Audit Dalam Siri 1 KCA0041

31 - 3

25 - 28

2
32 Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) : ISO/IEC 27001:2013 : Pelaksana Siri 1 KCA0014

17 - 20

17 - 20

2
33 Programming in HTML5 With JavaScript and CSS3 KCA0071

26 - 30

2 - 6

2
34 Project Management Professional Tools (MS Project 2016) Siri 1 KCA0009

27 - 29

17 - 19

14 - 16

3
35 Web Application with PHP dan MySQL (Intermediate) KCA0118

23 - 26

1
36 Web Development With Joomla KCA0035

16 - 19

27 - 30

2
Pengajian Pembangunan Pengurusan dan Inovasi
1 Bahasa Mandarin Untuk Interaksi Harian KNA0011

5 - 9

9 - 13

15 - 19

3
2 Bahasa Mandarin untuk Khidmat Pelanggan KNA0014

12 - 16

13 - 17

2
3 Bahasa Mandarin Untuk Pegawai Eksekutif KNA0012

27 - 1

4 - 6

2
4 Bahasa Mandarin Untuk Pegawai Imigresen KNA0013

16 - 20

12 - 16

2
5 Enhancing Service Delivery Series: Effective Telephone KNA0027

6 - 7

2 - 3

10 - 11

12 - 13

4
6 Enhancing Service Delivery Series: English For Customer Service KNA0024

23 - 24

26 - 27

24 - 25

9 - 10

4
7 Fun With Chinese Characters KNA0041

17 - 19

1
8 Human Resource Champions - Modul Pembangunan Modal Insan KNA0043

20 - 22

17 - 19

14 - 16

3 - 5

4 - 6

2 - 3

6
9 Innovation: Do You Want To Be Creative? (Kursus Pemikiran Kreatif) KNA0050

13 - 15

1
10 Kursus Pemantapan Pengurusan Tatatertib Penjawat Awam KNA0056

9 - 11

1
11 Kursus Pengenalan Horizon Baharu KIK (Kementerian/Negeri) KNA0053

22 - 24

19 - 21

9 - 11

9 - 11

1 - 3

5
12 Kursus Pengurusan Tatatertib: Peranan Ketua Jabatan/Penyelia KNA0055

23 - 24

1
13 Language Awareness for Communicative Success: Basic Grammar KNA0010

27 - 28

3 - 4

19 - 20

3
14 Language Awareness for Communicative Success: Grammar Essentials KNA0001

17 - 18

14 - 15

2
15 Mastering Innovation Through Design Thinking KNA0049

25 - 26

22 - 23

5 - 6

2 - 3

4 - 5

5
16 Negotiation: Winning Strategies KNA0023

15 - 17

1
17 Persembahan Berimpak Tinggi, Pengacaraan dan Pengucapan Awam KNA0037

6 - 9

25 - 28

2
18 Power Up Your English: Better Pronunciation KNA0002

6 - 8

17 - 19

28 - 30

3
19 Power Up Your English: Better Spoken English (Baharu) KNA

1 - 5

1
20 Power Up Your English: Effective Letters And Emails KNA0006

13 - 14

4 - 6

2
21 Power Up Your English: Effective Note-taking and Summarizing Skills KNA0051

16 - 17

1
22 Power Up Your English: Effective Oral Presentation KNA0004

20 - 21

6 - 9

2
23 Power Up Your English: Effective Rapporteurs KNA0042

31 - 2

1
24 Power Up Your English: Effective Reports Writing (REVISE) KNA0003

25 - 27

1
25 Power Up Your English: Writing Essentials KNA0007

2 - 5

1
26 Power Up Your English: Writing Winning Speeches KNA0033

3 - 4

1
27 Protocol Social Etiquette dan Event Management KNA0036

6 - 9

24 - 27

2
KAMPUS WILAYAH UTARA
1 Bengkel Pelaksanaan MS ISO 9001:2015 UZA0043

2 - 4

1
2 Bengkel Pengendalian Buku Rekod Perkhidmatan UZA0022

12 - 14

1
3 Dashboard Reporting UZA0048

16 - 18

1
4 Kursus Excel and PowerPoint Productivity Hacks for Presenter UZA0056

12 - 14

1
5 Kursus Horizon Baharu KIK UZA0015

5 - 7

8 - 10

2
6 Kursus Horizon Baharu KIK Untuk Panel UZA0012

6 - 7

1
7 Kursus Infographics Using PowerPoint UZA0055

13 - 15

1
8 Kursus Innovation : Do You Want To Be Creative UZA0053

26 - 28

23 - 25

6 - 8

8 - 10

4
9 Kursus Kepimpinan Pasukan UZA0037

26 - 29

9 - 12

2
10 Kursus Pemantapan Tatacara dan Kelakuan Penjawat Awam UZA0021

12 - 14

23 - 25

23 - 25

3
11 Kursus Pengurusan Aset Alih Kerajaan UZA0018

16 - 18

1
12 Kursus Pengurusan Mesyuarat UZA0016

26 - 29

6 - 9

2
13 Kursus Pengurusan Perolehan Kerajaan UZA0019

5 - 8

1
14 Kursus Pengurusan Stor Kerajaan UZA0020

6 - 8

1
15 Kursus Perhubungan Awam dan Komunikasi Berkesan UZA0005

12 - 15

1
16 Kursus Perkhidmatan Pelanggan Berkualiti UZA0009

2 - 5

22 - 25

2
17 Kursus Protokol dan Pengurusan Majlis UZA0024

5 - 8

2 - 5

3 - 6

3
18 Kursus Setiausaha Awesome dan Ideal UZA0053

26 - 28

23 - 25

6 - 8

8 - 10

4
19 KURSUS SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN ASET BERSEPADU (SPA) UZA0039

24 - 25

1
20 Kursus Sistem Pengurusan Stor Bersepadu (SPS). UZA0040

26 - 27

1
21 Kursus Strategi Meningkatkan Kreativiti UZA0052

12 - 15

9 - 12

2
22 Maximizing PowerPivot Data Analysis UZA0050

23 - 25

1
23 Microsoft Office : Tips and Tricks UZA0047

19 - 20

1
24 Microsoft Project UZA0054

1 - 3

1
KAMPUS WILAYAH SELATAN
1 Bengkel Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) Bil.1/2018 SZA0024

12 - 14

26 - 28

23 - 25

3 - 5

4
2 Effective Data Analysis: Pivot Dashboard SZA0097

12 - 12

1
3 Kursus Berfikir di luar kotak Bil 1/2018 SZA0072

12 - 14

1
4 Kursus Creating Fillable and Protected Form for Data Automation SZA0092

5 - 5

1
5 Kursus Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) Bil. 1/2018 SZA0052

5 - 7

2 - 4

6 - 8

3
6 Kursus Etiket Sosial Bagi PSP/KP Gred N19-N29 Perkhidmatan Gunasama Persekutuan SZA0015

5 - 8

9 - 12

6 - 9

8 - 11

4
7 Kursus Excel and PowerPoint Productivity Hacks for Presenter SZA0091

5 - 7

1
8 Kursus Get Creative: Desktop Publishing Design Software SZA0093

19 - 21

1
9 Kursus Infographics Using PowerPoint SZA0094

5 - 7

1
10 Kursus Integrating MS Office Applications for Efficient Productivity SZA0095

14 - 15

1
11 Kursus Kepimpinan Transformatif Dan Pengurusan Organisasi SZA0033

12 - 14

9 - 11

9 - 11

3
12 Kursus Kewangan Berasaskan Prestasi SZA0085

12 - 15

1
13 Kursus Maximizing PowerPivot Data Analysis SZA0069

19 - 21

1
14 Kursus MS Office 2013: Tips dan Tricks SZA0077

19 - 20

1
15 Kursus Pemikiran Kreatif Bil.1/2018 SZA0073

30 - 1

1
16 Kursus Pengenalan Blue Ocean Strategy SZA00

12 - 14

1
17 Kursus Pengukuhan Pasukan SZA0023

22 - 25

26 - 29

23 - 26

3
18 Kursus Pengurusan Fail Dan Rekod SZA0003

5 - 7

1
19 Kursus Pengurusan Risiko dalam Sektor Awam SZA0053

22 - 24

23 - 25

24 - 26

3
20 Kursus Penyeliaan Berkesan SZA0001

13 - 16

8 - 11

2
21 Kursus Perhubungan Awam dan Komunikasi Berkesan SZA0014

15 - 17

19 - 21

2 - 4

13 - 15

4
22 Kursus Perkhidmatan Kaunter Cemerlang Bil 3/2018 SZA0025

15 - 17

19 - 21

19 - 21

23 - 25

4
23 Kursus Persembahan Berimpak Tinggi, Pengacaraan Dan Pengucapan Awam SZA0084

16 - 19

27 - 30

1 - 4

3
24 Kursus Protokol, Etiket Sosial dan Pengurusan Majlis SZA0015

5 - 8

9 - 12

6 - 9

8 - 11

4
25 Kursus Sistem Pemantauan Pengurusan Aset (SPPA) SZA0086

3 - 6

1
26 Power Up Your English Series : Better Pronunciation SZA0083

5 - 7

16 - 18

2
27 TOT PENGURUSAN MESYUARAT BERKESAN DAN PENULISAN MINIT BERKUALITI SZA0005

9 - 11

1
KAMPUS WILAYAH TIMUR
1 Bengkel Futures Thinking and Scenario Planning TZA0046

26 - 28

31 - 2

2
2 Kaunseling Dalam Organisasi Sektor Awam TZA0026

5 - 8

23 - 26

16 - 19

3 - 6

4
3 Kursus Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) TZA0048

23 - 25

26 - 28

2 - 4

23 - 25

3 - 5

9 - 11

6
4 Kursus Horizon Baharu (KIK) TZA0061

16 - 18

5 - 7

19 - 21

7 - 9

4 - 6

5
5 Kursus Imej Dan Keterampilan TZA0064

15 - 17

9 - 11

13 - 15

3
6 Kursus Infographics Using Powerpoint TZA0049

6 - 8

16 - 18

2
7 KURSUS KEPIMPINAN DAN PENYELIAAN BERKESAN (ASAS) TZA0020

8 - 11

29 - 1

19 - 22

19 - 22

2 - 5

8 - 10

6
8 KURSUS KEPIMPINAN DAN PENYELIAAN BERKESAN (INTENSIF) TZA0021

26 - 29

9 - 12

6 - 9

24 - 27

15 - 18

5
9 Kursus Keprihatinan Petugas Barisan Hadapan : 1SERVE TZA0050

12 - 14

12 - 14

31 - 2

15 - 17

4
10 KURSUS KREATIVITI DI TEMPAT KERJA TZA0010

29 - 1

16 - 19

2 - 5

30 - 2

13 - 16

1 - 4

6
11 KURSUS MASTERING INNOVATION THROUGH DESIGN THINKING TZA0062

20 - 21

14 - 15

18 - 19

22 - 23

4
12 KURSUS MEMPERKASA PEROLEHAN KERAJAAN BERASASKAN Best Value For Money TZA0005

13 - 15

5 - 7

6 - 8

26 - 28

24 - 26

13 - 15

13 - 15

7
13 Kursus Microsoft Office 2016 : Tips dan Tricks TZA0065

17 - 18

24 - 25

2
14 Kursus Pengucapan Awam TZA0052

9 - 11

20 - 22

26 - 28

23 - 25

27 - 29

5
15 Kursus Pengukuhan Integriti Dalam Sektor Awam Bil. 04/2018 TZA0031

15 - 17

6 - 8

16 - 18

9 - 11

4
16 KURSUS PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN BIL. 1/2018 TZA0004

22 - 24

20 - 22

2 - 4

7 - 9

3 - 5

24 - 26

29 - 31

7
17 KURSUS PENGURUSAN STOR KERAJAAN BIL 04/2018 TZA0003

8 - 10

5 - 7

19 - 21

16 - 18

9 - 11

15 - 17

6
18 KURSUS PERAKAUNAN DAN KEWANGAN KERAJAAN BIL 01/2018 TZA0030

29 - 31

12 - 14

9 - 11

30 - 1

4
19 Kursus Power Up Your English : Better Pronunciation TZA0047

26 - 28

25 - 27

2
20 Kursus Protokol Dan Pengurusan Majlis TZA0009

29 - 1

30 - 2

3 - 6

1 - 4

4
21 Kursus Strategik Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) : Teori dan Formulasi ke arah Lonjakan Prestasi TZA0063

27 - 29

15 - 17

2
22 Perhubungan Awam dan Komunikasi Berkesan TZA0001

22 - 24

13 - 15

9 - 11

7 - 9

29 - 31

5
KAMPUS INTAN MALAYSIA SABAH
1 Bengkel Audit Dalam Ekosistem Kondusif Sektor Awam Bil.1/2018 BZA0030

13 - 14

2 - 3

24 - 25

16 - 17

4
2 Bengkel Mengaplikasikan Konsep Pengurusan Strategik dan Perancangan Senario Bil.1/2018 BZA0024

27 - 29

3 - 5

2
3 Bengkel Pengendalian Buku Rekod Perkhidmatan Bil. 1/2018 BZA0010

13 - 15

10 - 12

7 - 9

16 - 18

4
4 Bengkel Pengurusan Fail dan Rekod Bil.1/2018 BZA0016

20 - 23

1
5 Bengkel Pengurusan Kewangan Peribadi Bil.1/2018 BZA0078

23 - 25

10 - 12

2
6 Dashboard Reporting BZA0081

2 - 4

1
7 Excell and Powerpoint Productivity Hacks for Presenter BZA0091

13 - 15

1
8 Infographics Using PowerPoint BZA0093

24 - 26

1
9 Kursus Memperkasa Pengurusan Perolehan Kerajaan Berasaskan Best Value For Money Bil.1/2018 (khas untuk Penolong Pegawai Tadbir Gred N29-N40 sahaja) BZA0047 2
10 Kursus 1Serve: 1Malaysia Customer Service of Civil Servant Bil.1/2018 BZA0085

6 - 8

10 - 12

23 - 25

3
11 Kursus Asas Protokol Dan Pengurusan Majlis Bil. 1/2018 BZA0007

16 - 18

10 - 12

23 - 26

8 - 11

4
12 Kursus Ekosistem Kondusif Sektor Awam Bil.1/2018 BZA0029

23 - 25

3 - 5

17 - 19

18 - 20

4
13 Kursus Horizon Baharu Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) Bil.1/2018 BZA0040

16 - 18

20 - 22

24 - 26

2 - 4

3 - 5

18 - 20

6
14 Kursus Kaunseling Dalam Perkhidmatan Awam Bil.1/2018 BZA0006

23 - 25

1
15 Kursus Kemahiran ICT Sektor Awam (KISA) :Microsoft Office dan Emel Bil.1/2018 BZA0015

3 - 5

2 - 4

2
16 Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Organisasi Bil.1/2018 BZA0071

24 - 26

1
17 Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi Bil.1/2018 BZA0027

6 - 8

3 - 5

2
18 Kursus Kreativiti Di Tempat Kerja Bil.1/2018 BZA0041

20 - 22

3 - 5

28 - 30

3
19 Kursus Memperkasa Pengurusan Stor Kerajaan: Kearah Pembaziran Sifar Bil.1/2018 BZA0045

15 - 18

3
20 Kursus Negaraku Tanah Tumpah Darahku Bil. 1/2018 BZA0087

24 - 26

18 - 20

2
21 Kursus Pemantapan Pengurusan Tatatertib Penjawat Awam Bil. 1/2018 (Khas Untuk Urus setia Tatatertib Jabatan) BZA0084

6 - 9

23 - 26

23 - 26

3
22 Kursus Pengenalan Asas Prosedur Kewangan BIL.1/2018 BZA0066

13 - 15

17 - 19

3 - 5

3
23 Kursus Pengenalan Blue Ocean Strategy (BOS) Bil.1/2018 BZA0022

20 - 22

17 - 19

4 - 6

3
24 Kursus Penghayatan Peraturan Penjawat Awam Bil. 1/2018 (Khas Untuk Penyelia) BZA0083

13 - 14

2 - 3

4 - 5

3
25 Kursus Pengukuhan Integriti Sektor Awam Bil.1/2018 BZA0020

16 - 19

20 - 23

7 - 10

7 - 10

4 - 7

9 - 12

6
26 Kursus Pengurusan Aset Alih Kerajaan: Risiko dan Kaitannya Dengan Perakaunan Akruan Bil.1/2018 (tarikh baharu) BZA0043 27 - 30

3 - 6

4
27 Kursus Pengurusan Projek-Projek Kecil Bil. 1/2018 BZA0065

2 - 3

25 - 26

2
28 Kursus Penulisan Surat Rasmi dan Memo Berkualiti Bil.1/2018 BZA0034

23 - 26

7 - 10

2
29 Kursus Penyeliaan dan Kepimpinan Berkesan Bil.1/2018 BZA0018

13 - 15

13 - 15

10 - 12

10 - 12

2 - 4

5
30 Kursus Perkhidmatan Bil 1/2018 BZA0004

19 - 22

16 - 19

13 - 16

8 - 11

4
31 Kursus Perkhidmatan Kaunter Cemerlang Bil.1/2018 BZA0017

26 - 29

4 - 7

2
32 Kursus Profesional Diri Unggul Bil. 1/2018 BZ0086

6 - 8

24 - 26

17 - 19

25 - 27

2 - 4

5
33 Mastering Innovation Through Design Thinking Bil 1/2018 BZA0088

8 - 9

25 - 26

2
34 Maximizing PowerPivot Data Analysis BZA0082

16 - 18

1
35 Microsoft Office 2016: Tips dan Tricks BZA0090

20 - 21

1
36 Microsoft Project 2016 BZA0092

10 - 12

1
KAMPUS INTAN MALAYSIA SARAWAK
1 DESIGN THINKING WZA0088

2 - 3C

24 - 25

25 - 26

3
2 Bengkel Futures Thinking and Scenario Planning (FTSP) Introduction WZA0097

3 - 5

1
3 Bengkel Menangani Pelanggan Bermasalah WZA0078

14 - 16

1
4 Bengkel Pemantapan Pengurusan Kewangan Untuk Ketua Jabatan/Ketua PTJ WZA0077

16 - 19

22 - 25

2
5 Bengkel Pengendalian Buku Perkhidmatan Kerajaan WZA0024

6 - 8

1
6 Bengkel Pengurusan Majlis Rasmi Kerajaan WZA0073

27 - 29

28 - 30

2
7 Berfikir Di Luar Kotak WZA0062

28 - 2

17 - 19

25 - 27

31 - 2

4
8 DASHBOARD REPORTING WZA0079

28 - 30

1
9 DESIGN THINKING WZA0088

2 - 3C

24 - 25

25 - 26

3
10 Effective Data Mining dan Charting WZA0094

31 - 1

1
11 English For Frontliners WZA0044

2 - 3

1
12 Excel dan PowerPoint Productivity Hacks for Presenter WZA0095

7 - 9

1
13 Excel VBA WZA0089

23 - 25

1
14 Infographics Using PowerPoint WZA0091

27 - 1

1
15 Integrating MS Office Application for Efficient Productivity WZA0093

24 - 25

1
16 Kecemerlangan Diri Khas Untuk Pembantu Operasi (PO) dan Pembantu Awam (PA) 550003

24 - 27

1
17 KECERDASAN MINDA PETUGAS BARISAN HADAPAN WZA0049

23 - 25

17 - 19

2
18 Kemahiran Berkomunikasi WZA0042

6 - 8

4 - 6

2
19 Kepimpinan dan Pengurusan Organisasi WZA0009

17 - 19

24 - 26

25 - 27

3
20 Kepimpinan dan Penyeliaan Berkesan WZA0005

19 - 22

9 - 12

2
21 KEPRIHATINAN SEBAGAI PETUGAS BARISAN HADAPAN WZA0075

16 - 18

10 - 12

2
22 Komunikasi Tersirat WZA0064

18 - 19

3 - 4

2
23 Konflik Di Tempat Kerja WZA0058

24 - 25

1
24 Kreativiti Di Tempat Kerja WZA0019

6 - 8

24 - 26

3 - 5

17 - 19

4
25 Kursus Akauntabiliti dalam Pengurusan Kewangan WZA0084

3 - 6

1
26 KURSUS IMEJ DAN KETRAMPILAN WZA0061

20 - 22

24 - 26

2
27 KURSUS KEMAHIRAN PENYAMBUT TETAMU MAJLIS RASMI ( DRY RUN ) WZA0076

30 - 1

17 - 19

2
28 Kursus Kepimpinan Transformatif Dan Pengurusan Organisasi (TLOM) WZA0009

17 - 19

24 - 26

25 - 27

3
29 Kursus Pemandu Cemerlang WZA0001

20 - 22

1
30 KURSUS PENGENALAN HORIZON BAHARU KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF (KIK) WZA0087

21 - 23

20 - 22

10 - 12

8 - 10

7 - 9

5
31 Microsoft Office 2016:Tips and Tricks WZA0037

13 - 14

10 - 11

2
32 Microsoft Office Excel 2016 Step By Step WZA0092

9 - 11

1
33 Microsoft Office Word 2016 Step By Step WZA0090

6 - 8

1
34 Negara Ku : Tanah Tumpah Darah Ku WZA0096

13 - 15

4 - 6

2
35 Nilai, Etika dan Keutuhan dalam Perkhidmatan Awam WZA0020

16 - 18

13 - 15

24 - 26

31 - 2

4
36 Pemantapan Pengendalian Hal-Hal Perkhidmatan WZA0023

22 - 25

1
37 Pemantapan Pengurusan Kewangan WZA0077

16 - 19

22 - 25

2
38 Pemantapan Pengurusan Tatatertib Penjawat Awam WZA0006

23 - 26

1
39 Pembangunan Diri dan Peningkatan Motivasi WZA0011

23 - 25

7 - 9

2
40 Pemikiran Kreatif WZA0018

6 - 8

10 - 12

10 - 12

28 - 30

4
41 Pengacaraan Majlis WZA0072

2 - 5

1
42 Pengucapan Awam WZA0098

26 - 28

30 - 1

2
43 Pengukuhan Pasukan WZA0014

13 - 16

15 - 18

2
44 Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan WZA0041

6 - 8

7 - 9

2
45 Pengurusan Sistem Rekod Yang Berkesan WZA0025

25 - 28

6 - 9

2
46 Perlaksanaan Amalan Persekitaran Kerja Berkualiti Sektor Awam (5S) (Pembudayaan EKSA) WZA0016

30 - 1

13 - 15

4 - 6

3 - 5

14 - 16

5
47 Petugas Barisan Hadapan Yang Berkaliber WZA0060

6 - 8

26 - 28

2
48 Program Transformasi Minda WZA0048

2 - 6

1
49 Protokol dan Ketrampilan Etiket Sosial WZA0008

24 - 26

2 - 4

2
50 Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan WZA0053

8 - 11

1
51 Tatacara Perolehan Awam WZA0056

19 - 22

27 - 30

2