JPA INTAN Kalendar Latihan INTAN 2017

Jumlah Kursus : 210
Jumlah Kekerapan Kursus : 451

 
Carian melalui Kluster dan Kampus
:


Bil Jenis Kursus/Nama Kursus Kod Tarikh Kursus Kekerapan
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dis
Pengajian Dasar Awam dan Governan
1 Course on Utilizing Regulatory Impact Analysis (RIA) for Better Regulation KPA0006

21 - 23

1
2 Kursus Masterclass on National Blue Ocean Strategy (NBOS) KPA0017

20 - 24
(BATAL)

27 - 31

24 - 28

3
3 Kursus Pengenalpastian dan Perancangan Projek KPA0008

23 - 27

1
4 Kursus Penilaian Projek Berasaskan Outcome KPA0018

15 - 19

1
5 Masterclass in Public Policy KPA0020

3 - 7

1
6 Pengurusan Nilai Projek KPA0007

2 - 4

1
7 Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB) Siri 1/2017 KPB0009

13 - 7

1
Pengajian Ekonomi dan Kewangan Awam
1 Kursus Analisis Penyata Kewangan Syarikat KFB0001

24 - 26

1
2 Kursus Bajet Berasaskan Outcome (OBB) KFA0011

16 - 19
(BATAL)

18 - 21

2
3 Kursus Kewangan Korporat KFB0002

26 - 28

1
4 Kursus Pengurusan Aset Alih Kerajaan: Risiko dan Kaitannya dengan Perakaunan Akruan KFA0017

17 - 20

1
5 Kursus Pengurusan Kewangan Berasaskan Prestasi KFA0009

11 - 14
(BATAL)

10 - 13

2
6 Kursus Pengurusan Perniagaan KFA0004

20 - 24

1
7 Kursus Pengurusan Perniagaan KFB0004

17 - 21

17 - 21

2
8 KURSUS PENGURUSAN STOR: KEARAH PEMBAZIRAN SIFAR KFA0021

8 - 11

1
9 Kursus Perakaunan Akruan ke Arah Penyata Kewangan yang Berintegriti KFA0018

10 - 12

1
10 Kursus Persediaan Penempatan Pegawai Kanan Kerajaan Di Syarikat Swasta British (JPA-BMCC) 2017 KFA0020

2 - 8

1
11 Kursus Sistem Pengurusan Aset (SPA) KFA0013

7 - 8

1
12 Kursus Sistem Pengurusan Stor (SPS) KFA0014

15 - 16

1
13 Senario Ekonomi: Persepsi dan Realiti KFA0006

23 - 25

5 - 7
(BATAL)

7 - 9

3
Kepimpinan dan Pembangunan Eksekutif
1 Advanced Leadership Development and Assessment Programme (A-LEAP) Siri 26, Bil. 1/2017 430008

13 - 17

1
2 Bengkel Blue Ocean Leadership (BOL) Bil.1/2017 KLA0032

25 - 27

16 - 18

2
3 Bengkel Futures Thinking and Scenario Planning (FTSP) Siri 1/2017 KLA0033

4 - 6

9 - 11

11 - 13

8 - 10

24 - 26

5
4 Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi 1.0 Bil.1/2017 KLA 0023

21 - 23

22 - 25

2
5 Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi 2.0 Bil.1/2017 KLA0023

28 - 2

12 - 14

2
6 Kursus Pemikiran, Perancangan dan Pengurusan Strategik Bil.1/2017 KLA 0021

23 - 25

25 - 27

2
7 PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2016_GROUP 4_PUBLIC ECONOMIC MANAGEMENT MODULE KLE10083

2 - 13

1
8 PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2016_GROUP 5_MODUL PENGURUSAN SOSIAL DAN INFRASTRUKTUR KLE10093

2 - 13

1
9 PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2016_GROUP 6_MODUL PENGURUSAN INOVASI DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT KLE10103

2 - 13

1
Pembangunan Kepakaran
1 Bengkel Effective Training Design KXA0004

28 - 2

3 - 5

2
2 Bengkel Group Synergizers (Khas Untuk Jurulatih) KXA0013

20 - 23

10 - 13

2
3 Bengkel Learning Needs Analysis KXA0001

28 - 30

1 - 3

2
4 Bengkel Train The Trainer KXA0002

15 - 19

11 - 15

2
5 Bengkel Training Evaluation KXA0003

23 - 25

1
Pengajian Etika Profesional dan Integriti
1 KURSUS EMOTIONAL,SPIRITUAL INTELLIGENCE- ASAS BIL. 1 KEA0014

26 - 28

1
2 KURSUS KAUNSELING DALAM PERKHIDMATAN AWAM TAHAP1 BIL.1/2017 KEA0022

25 - 27

1
3 KURSUS PEMANTAPAN INTEGRITI PERKHIDMATAN AWAM KEA0012

15 - 16

3 - 4
(BATAL)

16 - 17

11 - 12

4
4 KURSUS PEMANTAPAN PENGURUSAN TATATERTIB PENJAWAT AWAM KEA0028

20 - 22

18 - 20
(BATAL)

12 - 14

3
5 KURSUS PEMBINAAN MUNSYI MUDA BAHASA BIL.1/2017 ( PERINGKAT ASAS) KEA0020

17 - 21

18 - 22
(BATAL)

2
6 KURSUS PENGHAYATAN PERATURAN PENJAWAT AWAM KEA0017

5 - 6

17 - 18
(BATAL)

23 - 24

3
7 KURSUS PROFESIONALISME DIRI UNGGUL BIL.1/2017 KEA0016

17 - 19

6 - 8

7 - 9

28 - 30

11 - 13

18 - 20

23 - 25
(BATAL)

4 - 6
(BATAL)

25 - 27
(BATAL)

28 - 30
(BATAL)

5 - 7
(BATAL)

26 - 28
(BATAL)

12
8 KURSUS PROGRAM PENGURUSAN PSIKOLOGI BAGI PENGURUS SUMBER MANUSIA BIL.1/2017 KEA0021

28 - 30

1
9 KURSUS PSIKOLOGI DAN MINDA BERETIKA KEA0015

18 - 20

24 - 26

2
10 KURSUS SMART INTEGRITI BIL. 1/2017 KAE0024

14 - 16

4 - 6
(BATAL)

2
11 KURSUS TRANSFORMASI PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN ISLAM BIL. 1/2017 KEA0013

14 - 16

1
Inovasi Teknologi Pengurusan (i-IMATEC)
1 Certified Professional for Requirements Engineering (CPRE) KCA0024

24 - 2

24 - 31

2
2 Certified Tester Advanced Level (CTAL - Test Analyst) KCA0015

7 - 15

1
3 Certified Tester Foundation Level (CTFL) KCA0034

13 - 20

10 - 17

2
4 CISCO Certified Network Associate (CCNA): Introduction to Networks Siri 1/2017 KCA0005

13 - 17

20 - 24

2
5 Dashboard Reporting Siri 1/2017 KCA0101

21 - 23

11 - 13

2
6 Data Science Fundamentals Siri 1/2017 KCA0073

7 - 9

18 - 20

18 - 20

22 - 24

4
7 Fundamentals of Enterprise Architecture Siri 1 KCA0090

16 - 18

22 - 24

2
8 ICT Risk Management Siri 1 KCA0104

14 - 15

1
9 Improving Data Workflow for Data Management Siri 1/2017 KCA0103

21 - 23

1 - 3

2
10 Kursus Metodologi Pembangunan Pelan Strategik ICT (ISP) Siri 1 KCA0019

21 - 23

18 - 20

2
11 Maximizing PowerPivot Data Analysis Siri 1/2017 KCA0100

25 - 27

12 - 14

2
12 MCSA: Developing MS SQL Server Databases with MS SQL Server 2012 (20464) KCA0094

3 - 7

1
13 Microsoft Technology Associate (MTA) : Security Fundamentals KCA0079

14 - 16

16 - 18

2
14 MTA: Database Administration Fundamentals (40364A) Siri 1 KCA0102

2 - 4

3 - 5

2
15 PEMBANGUNAN APLIKASI MOBILE : APPGEN KCA0097

17 - 20

22 - 25

2
16 Pembangunan Bahan Kursus E-Learning KCA0054

12 - 14

1
17 Pengenalpastian dan Pengurusan Nilai Projek ICT KCA0077

17 - 21

25 - 27

2
18 Pengurusan Kemudahan ICT dan Infrastruktur (Pengurusan Pusat Data: Pengoperasian) Siri 1 KCA0048

18 - 20

15 - 17

2
19 Pengurusan Projek ICT KCA0077

17 - 21

25 - 27

2
20 Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) : ISO/IEC 27001:2013 : Audit Dalam KCA0041

18 - 21

1 - 4

2
21 Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) : ISO/IEC 27001:2013 : Kumpulan Pelaksana KCA0014

7 - 10

4 - 7

2
22 Programming in HTML5 With JavaScript and CSS3 KCA0071

10 - 14

31 - 4

2
23 Project Management Professional Tools Siri 1 KCA0009

28 - 30

1
24 Web Application with PHP dan MySql (Basic) KCA0016

15 - 18

1
25 Web Development With Joomla KCA0035

2 - 5

21 - 24

2
Pengajian Pembangunan Pengurusan dan Inovasi
1 Bahasa Mandarin Untuk Interaksi Harian KNA0011

13 - 17

15 - 19

21 - 25

3
2 Bahasa Mandarin untuk Khidmat Pelanggan KNA0014

13 - 17

17 - 21

2
3 Bahasa Mandarin Untuk Pegawai Eksekutif KNA0012

21 - 23

5 - 7

2
4 Bahasa Mandarin Untuk Pegawai Imigresen KNA0013

17 - 21

25 - 29

2
5 Enhancing Service Delivery Series: Effective Telephone Skills KNA0027

15 - 16

21 - 22

2
6 Enhancing Service Delivery Series: English For Customer Service KNA0024

24 - 25

10 - 11

2
7 Fun With Chinese Characters KNA0041

23 - 25

1
8 Language Awareness for Communicative Success: Basic Grammar KNA0010

21 - 22

12 - 13

2
9 Language Awareness for Communicative Success: Grammar Essentials KNA0001

11 - 12

24 - 25

2
10 Mastering Innovation Through Design Thinking KNA0049

1 - 3

12 - 14

26 - 28

10 - 12

19 - 21

16 - 18

6
11 Negotiation: Winning Strategies KNA0023

18 - 20

1
12 Pengenalan Horizon Baharu KIK (Kementerian/Negeri) KNA00

10 - 11

24 - 25

8 - 9

17 - 18

14 - 15

5
13 Pengurusan Sumber Manusia Baharu - Modul Pembangunan Modal Insan KNA0043

21 - 23

18 - 20

16 - 18

8 - 10

5 - 7

3 - 5

6
14 Persembahan Berimpak Tinggi, Pengacaraan dan Pengucapan Awam KNA0037

28 - 3

26 - 29

2
15 Power Up Your English Series : Effective Letters And Emails KNA0006

19 - 20

1
16 Power Up Your English Series : Effective Reports Writing KNA0003

23 - 24

1
17 Power Up Your English Series: Basic Writing KNA0007

18 - 20

1
18 Power Up Your English Series: Better Pronunciation KNA0002

14 - 16

18 - 20

2
19 Power Up Your English Series: Effective Note-taking and Summarizing Skills KNA0052

16 - 17

1
20 Power Up Your English Series: Effective Oral Presentation KNA0004

14 - 15

14 - 15

2
21 Power Up Your English Series: Successful Rapporteuring KNA0042

22 - 23

1
22 Power Up Your English Series: Writing Winning Speeches KNA0033

11 - 12

1
23 Protocol Social Etiquette dan Event Management KNA0036

25 - 28

15 - 18

2
KAMPUS WILAYAH UTARA
1 Bengkel Pengurusan Fail dan Rekod UZA0010

17 - 20

1
2 Dashboard Reporting UZA0048

22 - 23

1
3 Kursus Kepimpinan Pasukan UZA0037

15 - 18

21 - 24

2
4 Kursus Komunikasi dan Persembahan Berkesan UZA0005

13 - 16

13 - 16

2
5 Kursus Kreativiti Di Tempat Kerja UZA0052

13 - 16

17 - 20

2
6 Kursus Kumpulan Inovasi dan Kreativiti (KIK) UZA0015

6 - 9

1
7 Kursus Pemikiran Kreatif UZA0051

21 - 23

9 - 11

2
8 Kursus Pengurusan Aset Alih Kerajaan UZA0018

13 - 15

9 - 11

2
9 Kursus Pengurusan Majlis Rasmi Kerajaan UZA0024

6 - 8

1
10 Kursus Pengurusan Mesyuarat Dan Minit Berkualiti UZA0016

3 - 6

1
11 Kursus Pengurusan Perhubungan Pelanggan UZA0029

20 - 23

1
12 Kursus Pengurusan Perolehan Kerajaan UZA0019

17 - 20

1
13 Kursus Pengurusan Stor Kerajaan UZA0020

3 - 5

14 - 16

2
14 Kursus Pengurusan Tatatertib UZA0021

13 - 15

1
15 Kursus Penyeliaan Berkesan UZA0003

20 - 23

1
16 Maximizing PowerPivot Data Analysis UZA0050

14 - 15

1
17 Microsoft Office 2013: Tips and Tricks UZA0047

18 - 19

1
KAMPUS WILAYAH SELATAN
1 Kursus SZA0075

20 - 21

15 - 16

2
2 Kursus Asas Protokol dan Pengurusan Majlis SZA0015

6 - 8

10 - 12

15 - 17

7 - 9

4
3 Kursus Effective Oral Presentation SZA0075

20 - 21

15 - 16

2
4 Kursus Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) SZA0052

20 - 22

24 - 26

15 - 17

2 - 4

4
5 Kursus Kaunseling Dalam Perkhidmatan Awam SZA0076

3 - 5

23 - 25

2
6 Kursus Kepimpinan Transformatif SZA0033

6 - 8

22 - 24

14 - 16

23 - 25

4
7 Kursus Pemikiran Kreatif Bil.1/2017 SZA0073

20 - 22

1
8 Kursus Pengukuhan Pasukan SZA0023

20 - 23

13 - 16

24 - 27

22 - 25

17 - 20

21 - 24

6 - 9

7
9 Kursus Pengurusan Fail Dan Rekod SZA0003

13 - 15

17 - 19

11 - 13

13 - 15

4
10 Kursus Pengurusan Risiko dalam Sektor Awam SZA0053

20 - 22

20 - 22

11 - 13

3
11 Kursus Penyeliaan Berkesan SZA0001

13 - 16

3 - 6

17 - 20

2 - 5

4
12 Kursus Perhubungan Awam dan Komunikasi Berkesan SZA0014

13 - 15

17 - 19

11 - 13

20 - 22

4
13 Kursus Perkhidmatan Bil 1/2017 SZA0010

13 - 15

3 - 5

2
14 Kursus Perkhidmatan Kaunter Cemerlang Bil 2/2017 SZA0025

6 - 8

6 - 8

2
15 Program Transformasi Minda SZA0029

12 - 16

1
KAMPUS WILAYAH TIMUR
1 Bengkel Futures Thinking and Scenario Planning TZA0046

21 - 23

1
2 Bengkel Pengurusan Majlis Rasmi Kerajaan TZA0028

15 - 17

14 - 16

11 - 13

3
3 Eksplorasi Diri TZA0025

13 - 16

15 - 18

30 - 2

3
4 Kaunseling Dalam Organisasi Sektor Awam TZA0026

13 - 16

22 - 25

9 - 12

3
5 Kursus 1Serve: Do More With Less For More TZA0050

13 - 15

25 - 27

13 - 15

3
6 KURSUS ASAS PROTOKOL DAN ETIKET SOSIAL TZA0009

27 - 1

17 - 19

2
7 KURSUS EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM TZA0048

20 - 22

31 - 2

30 - 1

3
8 KURSUS ENGLISH FOR CUSTOMER SERVICE TZA0049

17 - 18

1
9 KURSUS KEPIMPINAN DAN PENYELIAAN BERKESAN (ASAS) TZA0020

6 - 9

20 - 23

15 - 18

23 - 26

4
10 KURSUS KEPIMPINAN DAN PENYELIAAN BERKESAN (LANJUTAN) TZA0022

18 - 20

13 - 15

2
11 KURSUS KEPIMPINAN DAN PENYELIAAN BERKESAN (PERTENGAHAN) TZA0021

31 - 3

2 - 5

2
12 KURSUS KREATIVITI DI TEMPAT KERJA TZA0010

27 - 2

10 - 13

6 - 9

3
13 Kursus Pengucapan Awam TZA0052

27 - 29

21 - 23

6 - 8

3
14 Kursus Pengukuhan Integriti Dalam Sektor Awam Bil: 01/2017 TZA0031

27 - 29

11 - 13

30 - 1

3
15 KURSUS PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN BIL. 1/2017 TZA0004

27 - 2

13 - 16

9 - 12

13 - 16

4
16 KURSUS PENGURUSAN KONFLIK DI TEMPAT KERJA (EPSA) TZA0023

27 - 29

17 - 19

21 - 23

3
17 KURSUS PENGURUSAN STOR BIL 01/2017 TZA0003

6 - 9

3 - 6

14 - 17

6 - 9

4
18 KURSUS PERAKAUNAN DAN KEWANGAN KERAJAAN BIL 01/2017 TZA0030

20 - 22

10 - 12

18 - 20

3
19 Kursus Power Up Your English : Better Pronunciation TZA0047

27 - 1

1
20 Kursus Tatacara Pengurusan dan Pengacaraan Majlis TZA0029

13 - 16

10 - 13

2
21 Pengurusan Perolehan Kerajaan Bil: 01/2017 TZA0005

13 - 15

10 - 12

25 - 27

3
22 Perhubungan Awam dan Komunikasi Berkesan TZA0001

3 - 5

10 - 12

18 - 20

3
KAMPUS INTAN MALAYSIA SABAH
1 Bengkel Audit Dalam Ekosistem Kondusif Sektor Awam (Blended) Bil.1/2017 BZA0030

7 - 8

28 - 29

25 - 26

3
2 Bengkel Mengaplikasikan Konsep Pengurusan Strategik dan Perancangan Senario Bil.1/2017 BZA0024

14 - 16

14 - 16

25 - 27

3
3 Bengkel Pemahaman Pelupusan Dan Hapuskira Aset Alih Kerajaan Bil.1/2017 BZA0046

11 - 13

22 - 24

10 - 12

3
4 Bengkel Pengendalian Buku Rekod Perkhidmatan Bil. 1/2017 BZA0010

24 - 26

14 - 16

22 - 24

3 - 5

4
5 Bengkel Pengukuhan Pengurusan Aset Alih Kerajaan Bil.1/2017 BZA0043

17 - 19

7 - 9

16 - 18

18 - 20

4
6 Bengkel Pengukuhan Pengurusan Stor Kerajaan (Blended) Bil.1/2017 BZA0045

14 - 16

1
7 Bengkel Pengurusan Fail dan Rekod Bil.1/2017 BZA0016

21 - 24

25 - 28

26 - 29

3
8 Bengkel Pengurusan Kewangan Peribadi Bil.1/2017 BZA0078

24 - 26

18 - 20

2
9 English For Customer Service Bil.1/2017 BZA0013

24 - 25

1
10 Kecemerlangan Diri Bil.1/2017 BZA0001

7 - 10

28 - 31

16 - 19

8 - 11

4
11 Kursus 1Serve: 1Malaysia Customer Service of Civil Servant (Petugas Kaunter Hadapan) Bil.1/2017 BZA0085

7 - 9

1 - 3

2
12 Kursus Asas Protokol Dan Pengurusan Majlis Bil. 1/2017 BZA0007

21 - 23

18 - 20

10 - 12

3
13 Kursus Ekosistem Kondusif Sektor Awam (Blended) Bil.1/2017 BZA0029

17 - 19

14 - 16

18 - 20

3
14 Kursus Kaunseling Dalam Perkhidmatan Awam Bil.1/2017 BZA0006

11 - 13

1
15 Kursus Kemahiran ICT Sektor Awam (KISA) :Microsoft Office dan Emel Bil.1/2017 BZA0015

4 - 6

1
16 Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Organisasi Bil.1/2017 BZA0059

2 - 4

11 - 13

26 - 28

3
17 Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi Bil.1/2017 BZA0027

28 - 30

23 - 25

2
18 Kursus Kreativiti Di Tempat Kerja Bil.1/2017 BZA0041

21 - 23

18 - 20

18 - 20

3
19 Kursus Pemantapan Pengurusan Tatatertib Penjawat Awam Bil. 1/2017 (Khas Untuk Urus setia Tatatertib Jabatan) BZA0084

21 - 24

18 - 21

26 - 29

3
20 Kursus Pengenalan Asas Prosedur Kewangan Bil. 2/2017 BZA0066

7 - 9

2 - 4

2
21 Kursus Pengenalan Blue Ocean Strategy (BOS) Bil.1/2017 BZA0022

24 - 26

14 - 16

18 - 20

3
22 Kursus Penghayatan Peraturan Penjawat Awam Bil. 1/2017 (Khas Untuk Penyelia) BZA0083

14 - 15

11 - 12

12 - 13

3
23 Kursus Pengukuhan Integriti Sektor Awam Bil.1/2017 BZA0020

14 - 17

25 - 28

22 - 25

12 - 15

4
24 Kursus Pengurusan Perolehan Kerajaan Bil.1/2017 BZA0047

23 - 25

1
25 Kursus Penulisan Surat Rasmi dan Memo Berkualiti Bil.1/2017 BZA0034

17 - 20

4 - 7

2
26 Kursus Penyeliaan dan Kepimpinan Berkesan Bil.1/2017 BZA0018

17 - 19

23 - 25

18 - 20

26 - 29

4
27 Kursus Perkhidmatan Bil 1/2017 BZA0004

16 - 19

6 - 9

14 - 17

9 - 12

4
28 Kursus Perkhidmatan Kaunter Cemerlang Bil.1/2017 BZA0017

7 - 10

16 - 19

24 - 27

3
29 Kursus Sistem Pengurusan Aset (SPA) BZA0068

26 - 28

1
30 Kursus Sistem Pengurusan Stor (SPS) BZA0069

24 - 25

1
KAMPUS INTAN MALAYSIA SARAWAK
1 Bengkel Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) WZA0015

6 - 9

22 - 25

17 - 20

3
2 Bengkel Menangani Pelanggan Bermasalah WZA0078

4 - 6

1
3 Bengkel Pemantapan Pengurusan Kewangan Untuk Ketua Jabatan/Ketua PTJ WZA0077

7 - 10

1
4 Bengkel Pengurusan Majlis Rasmi Kerajaan WZA0073

18 - 20

3 - 5

2
5 Berfikir Di Luar Kotak WZA0062

21 - 23

4 - 6

2
6 Creating Fillable And Protected Form For Data Automation WZA0086

17 - 17

1
7 DASHBOARD REPORTING WZA0079

4 - 6

1
8 KECERDASAN MINDA PETUGAS BARISAN HADAPAN WZA0049

7 - 9

11 - 13

2
9 Kepimpinan dan Pengurusan Organisasi WZA0009

25 - 27

23 - 25

2
10 Kepimpinan dan Penyeliaan Berkesan WZA0011

27 - 30

25 - 27
(TANGGUH)

1 - 3

3
11 Komunikasi Berkesan WZA0042

6 - 8

15 - 17

2
12 Komunikasi Non Verbal WZA0064

4 - 5

12 - 13

2
13 Kreativiti Di Tempat Kerja WZA0019

16 - 18

5 - 7

2
14 KURSUS IMEJ DAN KETRAMPILAN WZA0061

18 - 20

5 - 7

2
15 Kursus Improving Workflow for Data Management WZA0085

11 - 13

16 - 18

2
16 Nilai, Etika dan Keutuhan dalam Perkhidmatan Awam WZA0020

2 - 4
(TANGGUH)

25 - 27

2
17 Pemantapan Pengendalian Hal-Hal Perkhidmatan Siri 1/2017 WZA0023

22 - 25

10 - 13

2
18 Pemantapan Pengurusan Tatatertib Penjawat Awam WZA0006

6 - 9

1
19 Pembangunan Diri dan Peningkatan Motivasi WZA0011

27 - 30

25 - 27
(TANGGUH)

1 - 3

3
20 Pemikiran Kreatif WZA0018

25 - 27

15 - 17

24 - 26

3
21 Penghayatan Peraturan Penjawat Awam WZA0081

14 - 16

15 - 18

2
22 Pengucapan Awam WZA0001

11 - 13

3 - 5

2
23 Pengukuhan Pasukan WZA0014

27 - 2

15 - 18

2
24 Pengurusan dan Pengacaraan Majlis WZA0072

24 - 27

11 - 14

2
25 Pengurusan Masa WZA0012

7 - 9

15 - 17

2
26 Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan WZA0041

16 - 18

1
27 Pengurusan Sistem Rekod Yang Berkesan Siri 1/2017 WZA0025

6 - 9

24 - 27

2
28 Perlaksanaan Amalan Persekitaran Kerja Berkualiti Sektor Awam (5S) (Pembudayaan EKSA) WZA0016

11 - 13

8 - 10

10 - 12

3
29 Petugas Barisan Hadapan Yang Berkaliber WZA0060

14 - 16

1
30 Protokol dan Etiket Sosial WZA0008

28 - 30

31 - 2

2
31 Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan Siri 1/2017 WZA0052

27 - 30

24 - 27

2 - 5

3
32 Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan WZA0053

13 - 16

14 - 17

2
33 Tatacara Perolehan Awam Siri 1/2017 WZA0028

3 - 6

9 - 12

2