JPA INTAN Kalendar Latihan INTAN 2020

Jumlah Kursus : 289
Jumlah Kekerapan Kursus : 509

 
Carian melalui Kluster dan Kampus
:


Bil Jenis Kursus/Nama Kursus Kod Tarikh Kursus Kekerapan
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dis
Pengajian Dasar Awam dan Governan
1 KURSUS MASTERCLASS IN PUBLIC POLICY MAKING KPA0020

17 - 21

10 - 14

2
2 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB) KPB0009

5 - 30

1
3 Masterclass on Civil Service Collaboration KPA0026

23 - 27

20 - 24

2
4 Masterclass On Civil Service Governance KPA0027

24 - 27

19 - 22

2
5 Modul 1 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Formulasi Dan Pembentukan Projek KPB0021A

13 - 17

20 - 24B

2
6 Modul 2 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Perancangan KPB0021B

10 - 14

24 - 28B

2
7 Modul 3 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Pelaksanaan Dan Pemantauan KPB0021C

20 - 24

7 - 11B

2
8 Modul 4 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Penilaian Projek Dan Govenan Dalam KPB0021D

24 - 28

5 - 9B

2
9 UTILIZING REGULATORY IMPACT ANALYSIS (RIA) FOR BETTER REGULATION KPA0006

21 - 23

6 - 8C

2
Pengajian Ekonomi dan Kewangan Awam
1 Fourth Industrial Revolution Course (IR4.0) KFA0038

24 - 25

18 - 19

2
2 Kursus Analisa Penyata Kewangan Syarikat KFA001

7 - 9

4 - 6

4 - 6B

3
3 Kursus Analisa Perdagangan KFA0046

19 - 22

1
4 Kursus Asas Perakaunan Akruan KFA0018

10 - 12

1 - 2

13 - 15

3
5 Kursus Bajet Berasaskan Outcome (OBB) KFA0011

25 - 28

1
6 Kursus Corporate Directors Leadership and Integrity (CDLI) KFA0030

12 - 15C

1
7 Kursus Corporate Governance and Board Effectiveness (CGBE) KFA0033

13 - 14

1
8 Kursus Pelupusan KFA0040

1 - 3

1
9 Kursus Pengurusan Aset Alih Kerajaan KFA0017

18 - 20

12 - 14

2
10 Kursus Pengurusan Perniagaan (Asas) KFB0004

17 - 20

22 - 25

21 - 24

6 - 8B

4
11 Kursus Pengurusan Stor KFA0021

25 - 27

1
12 Kursus Penyediaan Laporan Akhir oleh Pegawai Penyiasat KFA0036

30 - 2

1
13 Kursus Perolehan KFA0025

4 - 7

8 - 11

2
14 Kursus Sijil Pentauliahan Perolehan Kerajaan (Bekalan dan Perkhidmatan) KFA0042

24 - 28

1
15 Kursus Sistem Pemantauan Pengurusan Aset (SPPA) KFA0013

2 - 3

1
16 Kursus Sistem Pengurusan Stor (SPPS) KFA0014

12 - 13

1
17 Kursus The Digital Economy KFA0045

26 - 28

1
18 Senario Ekonomi: Persepsi dan Realiti KFA0006

25 - 27

1
19 Sustainable Development Goals KFA0039

2 - 4

29 - 1

2
20 TRADE NEGOTIATIONS : WAY FORWARD FOR MALAYSIA KFA0012

10 - 13

1
Kepimpinan dan Pembangunan Eksekutif
1 Advanced Leadership and Management Programme (ALMP) Series 65, No. 1/2020 1

31 - 28

1
2 Advanced Leadership and Management Programme (ALMP) Series 66, No. 2/2020 2

21 - 23

7 - 4

2
3 Advanced Leadership Development and Assessment Programme (A-LEAP) Siri 40 430008

13 - 17

1
4 Futures Thinking and Scenario Planning (FTSP) Workshop (Elementary Level) KLA0033

4 - 6

13 - 15

2
5 Futures Thinking and Scenario Planning (FTSP) Workshop (Intermediate Level) 2020 KLA0038

29 - 1

1
6 Kursus Change Management 2020 KLA 0040

20 - 22

1
7 Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi KLA 0023

6 - 8

1
8 Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi KLA0034

7 - 9

1
9 Kursus Leadership Plus KLA0043

25 - 27

1
10 Kursus Management Tools 2020 KLA0041

8 - 10

1
11 Kursus Pemikiran, Perancangan dan Pengurusan Strategik 2020 KLA 0021

4 - 6

1
12 SENIOR EXECUTIVE ASSESSMENT PROGRAMME (SEAP) 2

21 - 23

7 - 4

2
Pembangunan Kepakaran
1 Bengkel Coaching For Leaders KXA0024

29 - 30

1
2 Bengkel Learning Needs Analysis KXA0001

9 - 11B

8 - 10

2
3 Bengkel Train The Trainer KXA0002

16 - 20

6 - 10B

2
4 Bengkel Train The Trainer Pegawai INTAN KXB0014

13 - 17

10 - 14B

2
Pembangunan Profesional dan Etika
1 Kursus Etika Kerja Perkhidmatan Awam: Peranan Penyelia kEA0030

3 - 4

9 - 10

8 - 9

3
2 Kursus Etika Kerja: Gamifikasi KEA0039

11 - 12

6 - 7

3 - 4

3
3 Kursus Integriti dan Good Governance Untuk Pegawai Bahagian Kewangan Kementerian/ Negeri/ Agensi (BATAL) KEA0042

24 - 25

23 - 24B

6 - 8

3
4 Kursus Keluarga Rahmah KEA0044

21 - 22C

25 - 26

2
5 Kursus Negara Bangsa KEA0038

21 - 23

18 - 20

10 - 12

14 - 16

4
6 Kursus Penyediaan Teks dan Bacaan Doa KEA0043

17 - 17

7 - 7

2
7 Kursus Psikologi Dan Minda Beretika KEA0015

7 - 9

17 - 19

2
8 Kursus SMART Integriti KEA0024

25 - 26

21 - 22

2
9 PROGRAM DPA INTAN 2020_SIDANG 2_ MODUL RESEARCH METHODOLOGY (E-LEARNING) KEE10043

11 - 22

1
10 PROGRAM DPA INTAN 2020_SIDANG 4_MODUL PEMBANGUNAN PROFESIONAL PTD KEE10360

3 - 7

3 - 7

2
11 PROGRAM DPA INTAN 2020_SIDANG 5_ MODUL KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN STRATEGIK (E-LEARNING) KEE10053

30 - 10

1
12 PROGRAM DPA INTAN 2020_SIDANG 5_MODUL PEMBANGUNAN PROFESIONAL PTD KEE10360

3 - 7

3 - 7

2
13 PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2020_SIDANG 1_ZEUS 1_ENGLISH PROFICIENCY FOR PUBLIC SECTOR EXECUTIVES KEE10063

24 - 6

24 - 6

1 - 12

3
14 PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2020_SIDANG1_MODUL NEGARA BANGSA (E-LEARNING) KEE10030

6 - 10

1
Inovasi Teknologi Pengurusan (i-IMATEC)
1 (Atas Talian) Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) : ISO/IEC 27001:2013 : Pelaksana KCA0014

4 - 7

15 - 15

19 - 19

10 - 10

4
2 (Online) Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching: Introduction to Networks Part 2: Networking Configuration Management KCA0005

8 - 8

15 - 15

21 - 21

26 - 26

4
3 (Online) Business Continuity Management (BCM) KCA0103

16 - 16

1
4 (Online) Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching: Introduction to Networks Part 1: Networking Fundamental KCA0005

8 - 8

15 - 15

21 - 21

26 - 26

4
5 (Online) Data Science for Big Data Analytics - R for Analysing and Visualising Data KCA0069

22 - 22

1
6 (Online) Data Science Fundamentals - R Basics KCA0073

10 - 12

7 - 7

2
7 (Online) Fundamentals of Enterprise Architecture KCA0090

21 - 21

6 - 6

2
8 (Online) IT Essentials Part 1: Introduction to Computers KCA0104

16 - 16

23 - 23

2
9 (Online) Kursus Metodologi Pembangunan Pelan Strategik ICT (ISP) KCA0019

25 - 25

1
10 (ONLINE) Machine Learning for Data Science KCA0125

11 - 11

18 - 18

2
11 (Online) Pengurusan Projek ICT KCA0027

14 - 14

19 - 19

2
12 (Online) Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) : ISO/IEC 27001:2013 : Kumpulan Juruaudit Dalam KCA0014

4 - 7

15 - 15

19 - 19

10 - 10

4
13 (Online) Persembahan Slaid Efektif dan Berimpak Tinggi KCA0130

19 - 19

8 - 8

13 - 13

3
14 (Online) RBTCS: Microsoft Office 2016: Tips and Tricks KCA0153

7 - 8

1
15 (Online) RBTCS: Playworks Excel Fun Formulas KCA0152

14 - 15

1
16 (Online) RBTCS: Agile Project Management Foundation KCA0137

11 - 12

27 - 27

2
17 (Online) RBTCS: Blockchain 101-Awareness Program KCA0138

8 - 8C

1
18 (Online) RBTCS: Certified Data Centre Professional KCA0144

18 - 19

1
19 (Online) RBTCS: Comptia A+ KCA0145

6 - 10C

6 - 10

2
20 (ONLINE) RBTCS: Dashboard Reporting KCA0098

8 - 9

1
21 (ONLINE) RBTCS: Data Science Series: Analysing and Visualizing Data with Power BI KCA0147

15 - 16

8 - 9

2
22 (Online) RBTCS: EC Council Certified Ethical Hacker (Dengan exam) KCA0149

10 - 14

1
23 (Online) RBTCS: EC Council Certified Secure Computer User (CSCU) KCA0151

6 - 7

1
24 (Online) RBTCS: EC Council Certified Security Specialist (ECSS) (Dengan exam) KCA0150

20 - 24

1
25 (ONLINE) RBTCS: Excel and PowerPoint Productivity Hacks for Presenter KCA0156

24 - 26

1
26 (Online) RBTCS: IT Change Management KCA0154

14 - 15

1
27 (Online) RBTCS: Microsoft Technology Associate (MTA): Networking Fundamentals KCA0081

4 - 6

1
28 (Online) RBTCS: Network Forensic Using Wireshark KCA0143

30 - 2

1
29 (ONLINE) RBTCS: Power BI Essentials KCA0146

18 - 19

4 - 5

2
30 (Online) RBTCS: System Integration for IR 4.0 Implementation KCA0155

22 - 23

1
31 Analysing and Visualizing Data using Excel KCA0117

25 - 27

3 - 3

2
32 Certified Professional for Requirements Engineering (CPRE) KCA0024

13 - 17

1
33 Data Science Fundamentals KCA0073

10 - 12

7 - 7

2
34 KURSUS (ONLINE): CYBERSECURITY KCA0005

8 - 8

15 - 15

21 - 21

26 - 26

4
35 Kursus Pengenalan Analisis dan Rekabentuk Sistem (OOAD) KCA0127

11 - 13

1
36 Kursus User Requirement Specification (URS) : Kejuruteraan Sistem Aplikasi Sektor Awam (KRISA) KCA0128

24 - 26

1
37 Pembangunan Laman Web : Joomla KCA0035

22 - 25C

1
38 Pembangunan Laman Web: Wordpress KCA0157

6 - 7

1
39 Pembangunan Mobile Apps- Ionic KCA0141

17 - 21

1
40 Pengurusan Kemudahan ICT dan Infrastruktur (Pengurusan Pusat Data: Pengoperasian) KCA0048

25 - 27

1
41 Pengurusan Risiko ICT Siri 1 KCA0102

9 - 10

1
42 Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) : ISO/IEC 27001:2013 : Pelaksana KCA0014

4 - 7

15 - 15

19 - 19

10 - 10

4
43 RBTCS: Agile Essentials KCA0124

25 - 27

1
44 RBTCS: Agile Project Management Foundation KCA0137

11 - 12

27 - 27

2
45 RBTCS: Comptia A+ KCA0145

6 - 10C

6 - 10

2
46 RBTCS: Internet of Things (IoT) Using Raspberry PI KCA0121

11 - 13

1
47 RBTCS: Kursus Agile Training For Developers KCA0135

20 - 22C

1
48 RBTCS: Power BI Essentials KCA0146

18 - 19

4 - 5

2
Putrajaya
1 e-Usahawan (Khas untuk Bakal Pesara) FZA0028

25 - 25

1
2 Inovasi dalam Pemprosesan Makanan (Khas untuk Bakal Pesara) FZA0029

11 - 12

1
3 Kursus Profesionalisme Diri Unggul Bil. 1/2020 FEA0002

14 - 16

18 - 20

17 - 19B

22 - 24

20 - 23B

5
4 Perancangan Pewarisan Melalui Wasiat dan Amanah (Secara Online) FZA0030

6 - 6

1
5 Persediaan Psikologi Sebelum Persaraan FZA0031

28 - 28

1
Unit Korporat dan Antarabangsa
1 KURSUS ASAS PENGGUNAAN SISTEM PENGURUSAN ADUAN AWAM (SISPAA) KDA0006

21 - 22

12 - 13

3 - 4B

5 - 6

18 - 19

5
Pengajian Pembangunan Pengurusan dan Inovasi
1 Bahasa Mandarin Untuk Interaksi Harian KNA0011

10 - 14

13 - 17

5 - 9

3
2 Bahasa Mandarin untuk Khidmat Pelanggan KNA0014

9 - 13

3 - 7

2
3 Bahasa Mandarin Untuk Pegawai Eksekutif KNA0012

9 - 11

1
4 Bahasa Mandarin Untuk Pegawai Imigresen (DITUNDA DARI 13-17 APRIL 2020) KNA0013

19 - 23

1
5 Design Thinking Masterclass KNA0049

10 - 11

1
6 Enhancing Delivery Service: Effective Telephone KNA0027

11 - 12

1 - 2

28 - 29

3
7 Enhancing Delivery Service: English for Customer Service KNA0024

21 - 22

10 - 11

20 - 21

3
8 Human Resource Champions - Modul Perancangan dan Pembangunan Organisasi (BPO) KNA0043

4 - 6

3 - 5

1 - 3C

3
9 Innovation: Do You Want To Be Creative? (Kursus Pemikiran Kreatif) KNA0050

13 - 15C

1
10 Kursus myPortfolio - Panduan Kerja Sektor Awam KNA0059

21 - 23

15 - 17C

2
11 Kursus Pembangunan Panel Penilai Horizon Baharu KIK KNA0054

30 - 31C

1
12 Kursus Pembinaan Munsyi Muda Bahasa KBA0002

20 - 24

1
13 Kursus Pengenalan Horizon Baharu KIK (Kementerian/Negeri) KNA0053

29 - 31

1
14 KURSUS PENYELIAAN BERKESAN (ASAS) KNA0061

11 - 14

21 - 24

2
15 Language Awareness for Communicative Success: Basic Grammar KNA0010

25 - 26

6 - 6

2
16 Language Awareness for Communicative Success: Grammar Essentials KNA0001

3 - 4

29 - 29

2
17 Negotiation: Winning Strategies KNA0023

24 - 26C

1
18 Persembahan Berimpak Tinggi KNA0037

15 - 18

1
19 Power Up Your English: Better Pronunciation KNA0002

4 - 6

7 - 9

25 - 26

13 - 14

4
20 Power Up Your English: Effective Letters and Emails (SECARA DALAM TALIAN ) KNA0006

11 - 13

1
21 Power Up Your English: Effective Note-Taking and Summarising Skills KNA0051

2 - 3

1
22 Power Up Your English: Effective Oral Presentation KNA0004

17 - 20

15 - 18

21 - 23

3
23 Power Up Your English: Effective Report Writing KNA0003

14 - 15

1
24 Power Up Your English: Speak Better English KNA0057

23 - 27

7 - 10

2
25 Power Up Your English: Writing Essentials KNA0007

24 - 27

1
26 Protocol, Social Etiquette And Event Management KNA0036

17 - 20

1
KAMPUS WILAYAH UTARA
1 Bengkel Pengendalian Buku Rekod Perkhidmatan UZA0022

10 - 12

17 - 19

2 - 4

3
2 Integriti Maklumat : Gamifikasi UZA0076

9 - 11

1
3 Kursus Asas Perakaunan Akruan UZA0045

13 - 15

1
4 Kursus Asas Sistem Pengurusan Anti-Rasuah (Anti-Bribery Management System) ISO 37001: 2016 UZA0077

26 - 27

1
5 Kursus Etika Kerja Perkhidmatan Awam : Peranan Penyelia UZA0065

8 - 9

1
6 Kursus Horizon Baharu KIK UZA0057

6 - 8

28 - 30

2
7 KURSUS KEMAHIRAN PENYAMBUT TETAMU MAJLIS RASMI KERAJAAN UZA0069

30 - 1

1
8 Kursus myPortfolio : Panduan Kerja Sektor Awam UZA0059

28 - 30

24 - 26

12 - 14

3
9 Kursus Pemahaman dan Pelaksanaan MS ISO 9001:2015 UZA0043

28 - 30

1 - 3

1 - 3

3
10 Kursus Pemantapan Pengurusan Tatatertib Penjawat Awam KEA0028

30 - 1

1
11 KURSUS PEMBANGUNAN PANEL PENILAI HORIZON BAHARU KIK UZA0058

20 - 21

24 - 25

2
12 Kursus Pengukuhan Pasukan Istana Budaya UZA0008

10 - 13

20 - 23

2
13 Kursus Pengurusan Aset Alih Kerajaan UZA0018

24 - 27

1 - 3

2
14 Kursus Pengurusan Mesyuarat UZA0016

9 - 11

1
15 Kursus Pengurusan Perolehan Kerajaan UZA0019

13 - 15

12 - 14

2
16 KURSUS PENYELIAAN BERKESAN (ASAS) UZA0068

2 - 5

9 - 12

2
17 Kursus Perkhidmatan Pelanggan Berkualiti UZA0009

2 - 5

21 - 23

2
18 Kursus Profesionalisme Diri Unggul (PDU) UZA0063

19 - 21

1
19 KURSUS PROTOKOL, ETIKET SOSIAL DAN PENGURUSAN MAJLIS UZA0024

13 - 16

13 - 16

19 - 22

3
20 Kursus Setiausaha Awesome dan Ideal UZA0053

9 - 11

1
21 Kursus Sistem Pengurusan Stor (SPS). UZA0040

1 - 2

1
22 Kursus Strategi Meningkatkan Kreativiti UZA0052

10 - 13

1
23 Program Transformasi Minda UZA0023

12 - 16

1
24 RBTCS: Data Science Series:Analyzing and Imagining Data using Excel UZA0074

17 - 19

1
25 RBTCS: Internet of Things (IoT) Using Arduino UZA0067

26 - 28

1
26 RBTCS: Maximizing PowerPivot Data Analysis UZA0050

26 - 28

1
27 RBTCS: Microsoft Office 2016 : Tips and Tricks UZA0047

24 - 26

1
28 RBTCS: Microsoft Technology Associate (MTA): Networking Fundamentals UZA0073

6 - 8

1
29 RBTCS: Playworks - Excel Fun Formulas UZA0072

30 - 1

1
KAMPUS WILAYAH SELATAN
1 Kursus Pengurusan Mesyuarat Berkualiti SZA0005

3 - 5

1
2 Human Resource Champion Modul 1: Perancangan dan Pembangunan Organisasi SZA0099

30 - 1

1
3 Human Resource Champions Modul 3: Pengurusan Tatatertib SZA0101

5 - 7

1
4 Human Resource Champions Modul 5: Pengurusan Perkhidmatan dan Prestasi SZA0103

17 - 19

1
5 Human Resource Champions Modul 6: Pembangunan Modal Insan SZA0104

2 - 4

1
6 Kursus Development Tools: Wordpress SZA0019

9 - 13

10 - 12

2
7 Kursus Etika Kerja: Gamifikasi SZA0108

10 - 11

1
8 Kursus Excel and PowerPoint Productivity Hacks for Presenter SZA0091

15 - 17

1
9 Kursus Horizon Baharu KIK SZA0024

7 - 9

1
10 Kursus Human Resource Champion Modul 2: Pengurusan Persaraan SZA0100

15 - 17

1
11 KURSUS IMEJ DAN KETRAMPILAN SZ000

24 - 25

1
12 Kursus Kemahiran Penyambut Tetamu Majlis Rasmi Kerajaan SZA0020

10 - 12

20 - 22

2
13 Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi SZA0033

9 - 11

8 - 10

2
14 Kursus myPortfolio: Panduan Kerja Sektor Awam SZA0098

17 - 19

24 - 26

28 - 30

5 - 7

4
15 Kursus Pemikiran Kreatif SZA0073

24 - 26

12 - 14

2
16 Kursus Pengukuhan Pasukan SZA0023

24 - 27

10 - 12

29 - 2

3
17 Kursus Pengurusan Aset Alih Kerajaan SZA0086

20 - 22

1
18 Kursus Pengurusan Pelanggan Cemerlang SZA0025

20 - 22

16 - 18

9 - 11

3
19 Kursus Pengurusan Risiko SZA0053

3 - 5

7 - 9

2
20 Kursus Penyeliaan Berkesan SZA0001

20 - 23

13 - 16

2
21 Kursus Peranan Penyelia SZA0110

10 - 11

10 - 11

2
22 Kursus Protokol, Etiket Sosial dan Pengurusan Majlis SZA0015

20 - 23

7 - 10

2
23 Kursus RBTCS: Microsoft Azure Fundamentals SZA0021

16 - 17

1
24 Kursus RBTCS: Microsoft Technology Associate (MTA): Networking Fundamentals SZA0017

10 - 12

1
25 Kursus SMART Integriti SZA0111

17 - 18

16 - 17

2
26 Kursus Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan SZA0019

9 - 13

10 - 12

2
27 Language Awareness for Communicative Success: Basic Grammar SZA0107

30 - 31

1
KAMPUS WILAYAH TIMUR
1 KURSUS ASAS PENGGUNAAN SISTEM PENGURUSAN ADUAN AWAM (LAB) TZA0081

21 - 22

1
2 KURSUS ASAS PERAKAUNAN AKRUAN TZA0071

17 - 19

1
3 Kursus Bahasa Mandarin Untuk Interaksi Harian TZA0069

22 - 24

1
4 Kursus Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) TZA0048

24 - 26

30 - 1C

26 - 28

3
5 KURSUS ETIKA KERJA : GAMIFIKASI TZA0084

13 - 14

20 - 21

2
6 Kursus Imej Dan Keterampilan TZA0064

6 - 8

6 - 8C

2
7 Kursus Innovation: Do You Want To Be Creative? TZA0077

6 - 8

27 - 29

2
8 Kursus Kumpulan Inovatif Dan Kreatif (KIK) Horizon Baharu TZA0061

6 - 8

5 - 7

2
9 Kursus Language Awareness For Communicative Success : Basic Grammar TZA0076

16 - 17C

1
10 KURSUS MASTERING INNOVATION THROUGH DESIGN THINKING TZA0062

27 - 28

19 - 21

2
11 KURSUS MEMPERKASA PEROLEHAN KERAJAAN BERASASKAN Best Value For Money TZA0005

20 - 22

1
12 Kursus myPortfolio : PANDUAN KERJA SEKTOR AWAM TZA0072

20 - 22

12 - 14

2
13 Kursus Pembangunan Aplikasi Mobile - Flutter TZA0088

16 - 19C

1
14 KURSUS PENGUKUHAN PASUKAN TZA0019

30 - 2C

1
15 KURSUS PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN TZA0004

3 - 5

15 - 17

24 - 26

7 - 9

5 - 6

26 - 28

6
16 KURSUS PENGURUSAN MESYUARAT TZA0002

13 - 16

28 - 1

2
17 KURSUS PENGURUSAN STOR KERAJAAN TZA0003

6 - 8

24 - 26

10 - 12

3
18 KURSUS PENYELIAAN BERKESAN (ASAS) TZA0020

20 - 23

12 - 15

2
19 KURSUS PENYELIAAN BERKESAN (INTENSIF) TZA00021

10 - 13

1
20 Kursus Persembahan Berimpak Tinggi: Pengacaraan dan Pengucapan Awam TZA0078

16 - 19C

1
21 KURSUS PROFESIONALISME DIRI UNGGUL TZA0066

13 - 15C

28 - 30

2
22 Kursus Protokol, Etiket Sosial Dan Pengurusan Majlis TZA0009

3 - 6

15 - 18

17 - 19

3
23 KURSUS SISTEM PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (SPA) BIL. 2/2020 TZA0004

3 - 5

15 - 17

24 - 26

7 - 9

5 - 6

26 - 28

6
24 KURSUS SISTEM PENGURUSAN STOR KERAJAAN (SPS) BIL 01/2020 TZA0059

28 - 29

14 - 15

2
25 RBTCS: Kursus Microsoft Technology Associate (MTA): Networking Fundamentals TZA0049

10 - 12

27 - 29

2
26 RBTCS: KURSUS PLAYWORKS EXCEL FUN FORMULAS TZA0079

20 - 22C

1
27 RBTCS: Kursus Security Fundamental TZA0049

10 - 12

27 - 29

2
28 WeServe TZA0075

19 - 21

1
29 WeServe TZA0050

16 - 18C

20 - 22

2
KAMPUS INTAN MALAYSIA SABAH
1 Bengkel Audit Dalam Ekosistem Kondusif Sektor Awam BZA0030

28 - 29

1
2 Bengkel Pengurusan Buku Perkhidmatan Kerajaan BZA0010

8 - 10

13 - 15

2
3 Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching: Introduction to Networks ( DIBATALKAN ) BZA0110

13 - 17

1
4 Kursus Memperkasa Pengurusan Perolehan Kerajaan Berasaskan Best Value For Money BZA0047

24 - 27

1
5 Kursus Etika Kerja: Gamifikasi Bil.1/2020 BZA0114

19 - 20

3 - 4

21 - 22

13 - 14

4
6 Kursus Horizon Baharu Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) BZA0040

18 - 20

22 - 24

2
7 Kursus Human Resource Champion : Pengurusan Perkhidmatan dan Prestasi BZA0115

4 - 6

29 - 1

2
8 Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi BZA0027

11 - 13

1
9 Kursus Pemantapan Pengurusan Tatatertib Penjawat Awam BZA0084

17 - 20

1
10 Kursus Pengenalan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) (DIBATALKAN) BZA0029

11 - 13

3 - 5

11 - 13

3
11 Kursus Penghayatan Peraturan Penjawat Awam BZA0083

10 - 12

1 - 3

2
12 Kursus Pengurusan Aset Alih Kerajaan BZA0043

20 - 23

10 - 13

24 - 27

28 - 1

4
13 Kursus Pengurusan Stor Kerajaan BZA0045

3 - 6

2 - 5

27 - 30

7 - 10

4
14 Kursus Penyeliaan dan Kepimpinan Berkesan BZA0018

20 - 22

10 - 12

10 - 12

14 - 16

25 - 27

22 - 24

6
15 Kursus Perakaunan Akruan ke Arah Penyata Kewangan yang Berintegriti BZA0098

20 - 22

1
16 Kursus Profesionalisme Diri Unggul BZA0086

25 - 27

1
17 Mastering Innovation Through Design Thinking BZA0088

25 - 26

10 - 11

2
18 myPortfolio:Panduan Kerja Sektor Awam BZA0099

11 - 13

3 - 5

21 - 23

3
19 RBTCS: Certified Data Centre Professional ( DIBATALKAN ) BZA0117

31 - 1

1
20 RBTCS: Digital Marketing Workshop BZA0102

18 - 19

1
21 RBTCS: Playworks Excel Fun Formulas ( DIBATALKAN ) BZA0104

14 - 16

1
22 RBTCS: Security Fundamentals ( DIBATALKAN ) BZA0103

24 - 26

1
KAMPUS INTAN MALAYSIA SARAWAK
1 Bengkel Menangani Pelanggan Bermasalah WZA0078

14 - 16

1
2 Bengkel Pengurusan Tatatertib WZA0006

2 - 5

1
3 Berfikir Di Luar Kotak WZA0062

11 - 13

25 - 27

2
4 English For Customer Service WZA0044

9 - 10C

1
5 Etika Kerja Perkhidmatan Awam:Peranan Penyelia WZA0118

13 - 14

1
6 Human Resource Champion: Elaun, Gaji dan Kemudahan WZA0099

27 - 29

1
7 Internet Of Things (IoT) using Arduino WZA0103

7 - 9

1
8 Internet Of Things (IoT) using Raspberi Pi WZA0100

6 - 8C

1
9 Kemahiran Berkomunikasi WZA0042

27 - 29C

1
10 Kepimpinan dan Penyeliaan Berkesan WZA0005

16 - 19

6 - 9

2
11 KEPRIHATINAN SEBAGAI PETUGAS BARISAN HADAPAN WZA0075

14 - 16C

1
12 Komunikasi Tersirat WZA0064

20 - 21

20 - 21C

2
13 Konflik Di Tempat Kerja WZA0058

31 - 2C

1
14 Kreativiti Di Tempat Kerja WZA0019

14 - 16

4 - 6

2
15 Kursus Asas Perakauanan Akruan WZA0096

24 - 26C

22 - 24

2
16 KURSUS AUDIT DALAM EKOSISTEM AWAM (EKSA) WZA0017

21 - 22C

28 - 29

22 - 23

3
17 KURSUS IMEJ DAN KETRAMPILAN WZA0061

25 - 27

14 - 16

11 - 13

3
18 Kursus Pemandu Cemerlang WZA0001

28 - 30

1
19 Kursus Pengamal Perolehan WZA0056

17 - 20

1
20 KURSUS PENGENALAN HORIZON BAHARU KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF (KIK) WZA0087

4 - 6

10 - 12

7 - 9C

7 - 9C

4
21 Kursus Pengurusan Kenderaan WZA0018

21 - 23

17 - 19

14 - 16

25 - 27

4
22 Kursus Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan Berkualiti WZA0041

3 - 5

22 - 24

2
23 Language Awareness for Communicative Success: Grammar Essentials WZA0102

10 - 11

1
24 Mastering Innovation Through Design Thinking WZA0088

25 - 26

31 - 1

2
25 Microsoft Office 2016:Tips and Tricks WZA0037

14 - 15C

9 - 10

4 - 5

7 - 8

12 - 13

5
26 MyPortfolio:Panduan Sektor Awam WZA0112

8 - 10

1
27 Nilai, Etika dan Keutuhan dalam Perkhidmatan Awam WZA0020

11 - 13

1
28 Pembangunan Diri dan Peningkatan Motivasi WZA0011

4 - 6

1
29 Pemikiran Kreatif WZA0018

21 - 23

17 - 19

14 - 16

25 - 27

4
30 Pengucapan Awam WZA0002

4 - 6

1
31 Pengucapan Awam WZA002

21 - 23

1
32 Pengurusan Masa WZA0012

7 - 9

1
33 Pengurusan Sistem Rekod Yang Berkesan WZA0025

9 - 12

12 - 15

2
34 Penyeliaan dan Kepimpinan Berkesan WZA0005

16 - 19

6 - 9

2
35 Perlaksanaan Amalan Persekitaran Kerja Berkualiti Sektor Awam (5S) (Pembudayaan EKSA) WZA0016

18 - 20

3 - 5

17 - 19

11 - 13

29 - 1

5
36 Petugas Barisan Hadapan Yang Berkaliber WZA0060

4 - 6

1
37 Playworks Excel Fun Formulas WZA0116

22 - 24

1
38 Program Transformasi Minda WZA0048

30 - 3C

1
39 Protokol Etiket Sosial dan Pengurusan Majlis WZA0097

17 - 20

28 - 1

2
40 Showcase Your Data With Pivot Table and Pivot Chart WZA0117

25 - 26

1
41 Tatacara Pengacaraan Majlis WZA0072

17 - 19

7 - 10

2
42 Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan WZA0052

10 - 13

5 - 8

2
43 Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan WZA0053

7 - 10

1